VNG On Tour, visie verpakt in video

Hoe deel je het proces om samen met je achterban de strategie voor de komende jaren uit te stippelen? Hoe deel je de wijze waarop je visie tot stand komt? We bedachten samen met de VNG de campagne ‘VNG On Tour’. Met een bus trok de Vereniging Nederlandse Gemeenten door het land om alle provincies te bezoeken voor overleggen. Wij verzorgden de verslaglegging, op een online platform plaatsten we onze videoverslagen en artikelen. Het eindresultaat is een overzichtelijke website met publieksvriendelijke informatie over dit visievormende traject. Daarnaast gebruikte de VNG de video’s op hun ledenbijeenkomsten, zoals het VNG Jaarcongres.

Bekijk hier alle video’s.

opdrachtgever: VNG Connect
Maters en Hermsen: concept, videoproductie, schrijven, eindredactie
doelgroep: stakeholders van de VNG (gemeenteambtenaren, raadsleden, wethouders, burgemeesters)
wanneer: 2018-2019

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend