Nieuw magazine: wereld van warmtenetten en energietransitie

Op vele fronten proberen we ons energieverbruik terug te dringen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. En warmtenetten kunnen hier flink aan bijdragen, onderzocht het Warmtecollectief WarmingUP. Zo kunnen we met warmtenetten honderdduizenden woningen van het gas afhalen. Bijvoorbeeld door warmte te halen uit water (aquathermie) en uit de ondergrond (geothermie) en restwarmte van de industrie te gebruiken. Over de potentie van duurzame collectieve warmtenetten en hoe je de aanleg organiseert en financiert gaat WarmingUP Magazine.

Communicatie over energietransitie

We produceerden het blad in opdracht van het Innovatief Duurzaam Warmtecollectief WarmingUP. MenH ontwikkelde het concept, we deden de vormgeving en beeldredactie en schreven de artikelen op basis van interviews met specialisten van kennisorganisaties, overheden en bedrijven. Met afwisselende invalshoeken en genres maakten we complexe technische en organisatorische materie toegankelijk voor een breder publiek dat werkt aan de energietransitie. Daarom gaat dit magazine over de energietransitie ook in op hoe je draagvlak krijgt bij bewoners voor warmtenetten of hoe je met bewoners en bedrijven een warmte-initiatief opzet.

Leuker dan een standaard rapportage

Het blad toont zo de opvallendste resultaten uit het kennisprogramma: een fraaie nalatenschap voor de 60 deelnemende bedrijven en organisaties in kennisprogramma WarmingUP. Een stuk leuker en afwisselder gepresenteerd dan het standaard format voor een eindrapportage of jaarverslag. Het 44 pagina’s tellende magazine werd gelanceerd tijdens een feestelijke afsluiting van het programma in maart 2023. Het verscheen in een oplage van 1.000 exemplaren en is te downloaden op de WarmingUP-website.

How low can you go

Dit artikel uit WarmingUP Magazine is een mooi voorbeeld van hoe je een technische onderwerp laagdrempelig presenteert voor een breed publiek. Tekst en beeld vullen elkaar goed aan. Het infrarode beeld visualiseert de warmte van een verwarming. Dit illustreert de boodschap van het artikel dat je huizen een stuk duurzamer maakt door de temperatuur van het verwarmingswater te verlagen. Dit kan al bij honderdduizenden huizen, ook zonder warmtepomp. Dit effect bleek uit onderzoek van innovatieprogramma WarmingUP en was niet eerder berekend.

Creatief met thermo-inkt

De energietransitie is een serieuze aangelegenheid. Maar af en toe moet je ook relativeren. Daarom bedachten we voor WarmingUP Magazine een achterpagina met een knipoog. De achterpagina werkt als tweede cover. Een goede bladenmaker doet daar iets opvallends. Het tijdschrift gaat over de wereld van warmtenetten met resultaten van het kennis- en onderzoeksprogramma WarmingUP. Materie waar we het warm van krijgen, zeker na lezing van 43 pagina’s boeiende verhalen en interviews. Een CoolingDown op de achterpagina is dan geen gek idee. We verstopten een paar QR-codes onder een zwarte vlek van thermo-inkt. Wie stevig wrijft in de vlek, vindt via de codes tips voor een frisse geest. Zo houden we het hoofd koel in de warmtetransitie!

Achterpagina WarmingUP magazine

opdrachtgever: Warmtecollectief WarmingUP (o.m. Deltares, KWR Water en TNO)
Maters en Hermsen: concept, projectbegeleiding, redactie, vormgeving, beeldredactie, persbericht
doelgroep: bestuurders en professionals van bedrijven, overheden en organisaties betrokken bij warmtenetten
contact: Heino van Benthum en Marcel Gansevoort
download: Magazine WarmingUP (PDF)

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend