Gevoelige thema’s bij Raad voor de Kinderbescherming

Jongeren met een licht verstandelijke beperking, seksueel misbruik en schoolverzuim. Deze drie gevoelige thema’s staan centraal in Kijk op Kinderbescherming, het online Jaarbericht 2018 van de Raad voor de Kinderbescherming.  Daarin publiceert de raad de cijfers van het afgelopen jaar, duidt de instroomontwikkeling en geeft per gemeente inzicht in de risicofactoren voor het ontstaan van kindermishandeling. Kijk op Kinderbescherming heeft als overkoepelend thema ‘Kinderbescherming op maat’. Door echt te kijken naar het kind en de omstandigheden, vindt de Raad voor de Kinderbescherming de interventie die het beste bij het kind past. Want ieder kind is uniek in zijn eigen omgeving. In het online Kijk staan verhalen over de vernieuwde aanpak schoolverzuim, de speciale omgang met jongeren met LVB-problematiek en gesprekken over seksueel misbruik met kinderen. Kijk biedt naast cijfers ook interviews met medewerkers, partners uit het veld en jongeren.

opdrachtgever: Raad voor de Kinderbescherming
Maters en Hermsen: redactie, eindredactie, video
doelgroep: relaties en stakeholders (gemeentes, partners in het jeugdveld)
wanneer: 2018

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend