‘Grote verbouwing voor Eigen Huis’

Ledenmagazine Eigen Huis van Vereniging Eigen Huis was wel toe aan een verbouwing. Zowel van binnen als van buiten. Het blad werd al goed gewaardeerd, maar kon nog aantrekkelijker en toegankelijker, vond de redactie. Bovendien zou een frissere vormgeving jongere huisbezitters en aspirant-kopers kunnen aantrekken. Challenge accepted.

Likje verf

Vorm volgt inhoud, dus in overleg met de vereniging pakken we de magazine restyling grondiger aan dan hier en daar een likje verf. Meer dynamiek, helder overzicht en een grotere aantrekkelijkheid vergen nou eenmaal meer dan een paar cosmetische ingrepen. Daarom adviseren we om onze creative directors al zo vroeg mogelijk in het proces een stem te geven. Tijdens de beeldvergadering en het muurmoment kunnen we onze bredere visie op de journalistieke functie van het magazine tijdig doorvertalen naar creatieve en effectieve oplossingen in vorm en beeld.

Geraamte

Met behulp van brainstormsessies brengt Maters en Hermsen in kaart welke rollen de ruim 800.000 leden van Vereniging Eigen Huis kunnen vervullen in relatie tot hun huis: die van eigenaar, bewoner, beheerder en lid van de Vereniging. Deze rollen vertalen we naar vier krachtige pijlers: Thuis, Beter, Geld en Samen. Deze secties vormen het geraamte van het magazine en bepalen voor een groot deel het bladritme. Ze maken het magazine herkenbaar en helpen lezers om er snel hun weg te vinden.

Goede buur

Het gerenoveerde Eigen Huis Magazine moet autoriteit uitstralen en zowel urgent, doortastend als betrouwbaar zijn. Niet voor niets is de vormgeving zo hiërarchisch gemaakt, dat het kritische karakter en de toetsende rol van Vereniging Eigen Huis helder en zichtbaar wordt. Als een soort scherpzinnige vriend, die zowel opiniërend als toetsend kan zijn. Tegelijkertijd wil Eigen Huis Magazine dicht bij de lezer staan en herkenbaar, uitnodigend en inspirerend zijn. Zoals een goede, warme buur.

Kleuren

Zwarte koppen en lijnen geven het vernieuwde magazine autoriteit, een heldere inkadering en betrouwbaar karakter. Grijstinten zorgen voor variatie en verzachting. Voor de herkenbaarheid krijgt iedere sectie één primaire kleur. De sectie ‘Geld’ kleurt groen; fris en jong en typisch voor financiën en bankieren. ‘Thuis’ krijgt de kleur oranje, wat hout en aarde symboliseert en daarmee een gevoel van warmte en geborgenheid geeft. Het paars van ‘Beter’ wordt geassocieerd met comfort, stijl en rijkdom. En ‘Samen’ kleurt blauw, dat staat voor stabiliteit, loyaliteit en vertrouwen.

Beelden

Ook het beeldbeleid wordt aangepakt. We selecteren beelden die fris, kleurrijk en realistisch zijn. Door vaak een standpunt op ooghoogte te kiezen, versterken we het gevoel van ‘dichtbij’ en ‘persoonlijk’. We tonen een grote diversiteit aan type mensen, in verschillende huizen en omgevingen. De lezer ziet zichzelf terug in het blad en voelt dat de Vereniging er voor hem of haar is.

 Kom binnen

Het nieuwe Eigen Huis Magazine wordt vooral gekleurd door haar leden; zij zijn namelijk je allerbeste ambassadeurs. Een mooi voorbeeld van zo’n menselijke uitstraling is de cover. Daarop is altijd één van de leden van Vereniging Eigen Huis te zien, die ons verwelkomt bij zijn of haar voor- of achterdeur. In elk coverbeeld gebeurt iets alledaags; de postcode geeft een pakketje af, de hond stuift naar buiten door het vlieggordijn, opa en oma bellen aan. De menselijke drempeltaferelen hebben een onderliggende, inhoudelijke aanleiding, gerelateerd aan een onderwerp dat verderop in het blad ter sprake komt.

De ‘coverleden’ laten ons niet alleen binnen in het magazine, maar ook in hun woning, in de bijbehorende nieuwe rubriek ‘Mijn eigen huis’. Waar de cover je tot de drempel brengt, stap je er in deze rubriek letterlijk overheen, met een warm welkom en interessant inkijkje als gevolg.

 Helemaal thuisOok niet onbelangrijk: in het vernieuwde magazine komt Eigen Huis zélf als afzender vaker aan bod.  De vereniging laat zien waar ze zich hard voor maakt en wat ze kan betekenen voor haar leden. Daarbij staat het magazine niet los van de online community. Dat betekent: subtiele verwijzingen naar zinvolle online artikelen en video’s, of gewoon direct naar de juiste expert. Alles om de ruim 800.000 leden zich helemaal thuis te laten voelen bij Vereniging Eigen Huis.

Woodwing

Om als beeld-, eind- en hoofdredactie optimaal samen te werken, gebruiken we het contentmanagementsysteem Woodwing. Dat systeem maakt het mogelijk voor de eind- en hoofredacteur om direct correcties door te voeren in het opmaakbestand. Ook de communicatie tussen alle betrokken partijen vindt plaats via Woodwing. Wel zo snel en efficiënt.


Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis
Maters en Hermsen: Restyling van ledenmagazine Eigen Huis, beeldredactie, vormgeving
Doelgroep: > 800.000 leden van de Vereniging Eigen Huis; eigenaren, bewoners en beheerders van huizen
Wanneer: Sinds oktober 2022, verschijnt 10x per jaar
Contact: Stephan van den Burg, Marjolijn Schoonderbeek.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend