Een newsroom voor de Nationale Politie

Print, online, social, video of evenement? Zoveel middelen voor zoveel doelgroepen, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Onze middelenmixmeter helpt organisaties de juiste keuzes te maken. De Nationale Politie wilde een nieuwe strategie voor de corporate communicatiemiddelen. Samen met de Directie Communicatie en afdeling Korpsmedia ontwierpen we een totaalplan met deelconcepten voor onder meer intranet, personeelsblad 24/7 en vakblad Blauw. De kern: het inrichten van een newsroom. Een centrale plek om alle corporate middelen te maken, om inhoud te wegen en balanceren, om kernboodschappen en strategische thema’s vast te stellen die mede de reputatie van de politie bepalen. Maar ook een plek om de onderwerpen te verzamelen die agenten en hun familieleden ’s nachts wakker houden of thema’s die de samenleving in haar greep houden.

Middelen mixen

Hoe verdeel je al die onderwerpen over de verzameling aan online, social en digitale media, evenementen, video en print? Met de door ons bedachte middelenmixmeter waarin naast middelen ook de veelheid aan rollen van politiemensen is toegevoegd. Neem een wijkagent. Die is behalve handhaver ook  gesprekspartner, collega, werknemer, student, leermeester en partner. Voor elke rol is de informatiebehoefte anders. Dat vraagt om afstemming van communicatiemoment, invalshoek, vorm en medium. Breaking news komt op intranet of in de nieuwsapp, emoties en ervaringen van collega’s in een video, een blog of in een mooi portret in het personeelsmagazine. Informatie over cybersecurity komt in het vakblad, op intranet en bij een vakcongres. De middelenmixmeter bepaalt de juiste communicatie voor het juiste moment en de juiste pet.

opdrachtgever: Nationale Politie
Maters en Hermsen: ontwikkeling visie en concept communicatiemiddelenmix
doelgroep: 65.000 politiemensen
wanneer: 2016
contact: Heino van Benthum

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend