Dag van het Bestuur brengt lokaal bestuurders tot de kern

In 2021 was het Festival van het Bestuur nog een online belevenis, opgenomen in en gestreamd vanuit Sociëteit De Witte in Den Haag. Op dat moment dachten we vol enthousiasme: ‘Als Nederland straks weer open gaat, zullen we vast en zeker hybride festivals krijgen: deels online, deels fysiek op een festivallocatie. Die gedachte lijkt nu weer vervlogen. Op 21 maart 2023 vond in de Leidse Stadsgehoorzaal en op meer dan twintig andere locaties in ‘Laboratorium Leiden’ de landelijke Dag van het Bestuur plaats.

Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met VNG Connect was Maters & Hermsen verantwoordelijk voor het concept en de inhoudelijke programmering van deze dag, met meer dan honderd sprekers en deskundige panelleden uit alle lagen van de bevolking. Een kleine zeshonderd bezoekers, voornamelijk wethouders, burgemeesters en (beleids)ambtenaren in het decentrale bestuur, brachten de ochtend door in de stadsgehoorzaal. Daar woonden ze korte lezingen en colleges bij van toonaangevende onderzoekers als Katrien Termeer (WUR), Theo Schuyt (VU), Eveline Tonkens (Universiteit voor Humanistiek) en Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden), en waar minister Bruins-Slot met drie voorzitters van grote landelijke koepels het Convenant Interbestuurlijke Samenwerking ondertekende.

In de middag verspreidden de deelnemers zich in groepjes richting meer dan twintig mooie locaties, van de energiecentrale in het stadscentrum tot de Heineken Brouwerij in Zoeterwoude, voormalig vliegbasis Valkenburg, een voetbalkantine in Leiden Noord tot een rondvaartboot die over de Leidse Singels voer. Burgers, bestuurders en deskundigen gingen daar in gesprek over alles wat het lokaal bestuur nu bezighoudt. Denk aan weerbaar bestuur, luisteren naar jongeren, burgerberaden, meetbaarheid van overheidsresultaten en vertrouwen in de politiek. Terug in de Stadsgehoorzaal mochten de aanwezigen nog even stemmen met de voeten tijdens de plenaire afsluiting voordat de borrel begon onder muzikale begeleiding van jazzgezelschap Democrats, bestaande uit Leidse studenten die in den Haag een minor aan het Conservatorium volgen.

De dag was even regenachtig als inspirerend, waarbij de rode draad bleek te zijn: de kunst om dichter bij burgers te komen, en beter naar hen te gaan luisteren. Bezoekers vertaalden hun ervaring, gesprekken en inzichten in het waarderingscijfer 7,9. En Leiden zelf? Tja, daar zijn zowel de bezoekers als wij -een Leids bureau- alleen nog maar meer van gaan houden.

opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met VNG Connect
Maters en Hermsen: concept, inhoudelijke programmering en vormgeving
doelgroep: wethouders, burgemeesters en (beleids)ambtenaren in het decentrale bestuur
contact: Fred Hermsen

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend