Blikverruimende blind dates voor beleidsambtenaren

Haal buiten naar binnen, luidde de opdracht van de gelijknamige interne campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen bedachten en maakten we een multimediale productie rond een simpel idee: koppel ambtenaren met een blind date aan de mensen voor wie zij hun werk doen, zoals in het bekende televisieprogramma First Dates. Deze SZW Dates werden gefilmd en vertoond op het ministerie, daarnaast deden we verslag van de bijzondere ontmoetingen in personeelsblad Sozavox. De blind dates die in een Haags restaurant plaatsvonden, waren heel divers. Een jonge werkende moeder met kinderen in de opvang, een Syrische inburgeraar, een vrolijke Drent die door zijn beperking moeilijk werk vond, een timmerman met zwaar lichamelijk werk in de bouw. Al deze mensen ontmoetten een ambtenaar die beleid maakte dat hen direct raakte. Ze stelden elkaar vragen, kregen antwoorden en leerden elkaar begrijpen. Ja, er sprongen vonken over en er werden nummers uitgewisseld. Er zijn zelfs vervolgdates geprikt. We maakten deze prachtige videoserie en complexe productie met een klein ambitieus team. Een bewijs dat je met een creatief format elk communicatievraagstuk kunt terugbrengen tot de menselijke maat.

opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Maters en Hermsen: concept, preproductie, videoproductie, nabewerking
doelgroep: 6000 ambtenaren
wanneer: 2019

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend