Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn heel divers: van overheid, zorg en welzijn, wetenschap, techniek, onderwijs, tot de logistieke sector en financiële wereld. Samen met hen maken we impactvolle communicatie. Met altijd onze missie in ons achterhoofd: de wereld interessanter nalaten voor toekomstige generaties.

Centrale (semi) Overheid

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) • Koninklijke Bibliotheek • Ministerie van Algemene Zaken • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Ministerie van Defensie • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat • Ministerie van Financiën • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid • Ministerie van Justitie en Veiligheid • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport • Nationale Politie • Nederlands Forensisch Instituut (NFI) • Onderzoeksraad voor Veiligheid • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) • Raad voor de Rechtspraak • Rijkswaterstaat

Decentrale (semi) Overheid

A + O Fonds Gemeenten • Gemeente Alphen aan den Rijn • Gemeente Amersfoort • Gemeente Amsterdam • Gemeente Apeldoorn • Gemeente Coventry • Gemeente Den Haag • Gemeente Eindhoven • Gemeente Enschede • Gemeente Groningen • Gemeente Leiden • Gemeente Lissabon • Gemeente Rotterdam • Gemeente Utrecht • Gemeente Zwolle • Interprovinciaal Overleg (IPO) • Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden • Provincie Noord-Brabant • Provincie Zuid-Holland • Veiligheidsregio Fryslan • Veiligheidsregio Kennemerland • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) • VNG Connect

Zorg en Welzijn

Albert Schweitzer Ziekenhuis • Alrijne Ziekenhuis • Amsterdam UMC/VUmc • Federatie Medisch Specialisten • Galapagos • Gemiva SVG-groep • Ipse de Bruggen • Isala Klinieken • Leger des Heils • Jeugdbescherming & Reclassering • Leids Universitair Medisch Centrum • Leyden Academy on Vitality and Aging • Nederlands Jeugdinstituut • Nederlandse Transplantatiestichting • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie • Raad voor de Kinderbescherming • Spaarne Gasthuis • Vereniging van Verpleegkundigen Nederland • ZonMw

Wetenschap

Delft Institute for Water Education • Deltion • Hogeschool Leiden • Hogeschool Windesheim • Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie • Nova College • Research Institute Netherlands • Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland • Passend Primair Onderwijs regio Leiden • Politieacademie • Radboud Universiteit • Sociaal Cultureel Planbureau • Stichting Jong leren • Technische Universiteit Delft • Technische Universiteit Eindhoven • TO₂-federatie • Unesco • Universiteit Leiden • Universidade de Lisboa • VUmc instituut voor onderwijs en opleiden • Wageningen University & Research • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Onderwijs

Deltion • Fontys • Hogeschool Leiden • Hogeschool Windesheim • Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie • NOVA College • Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland • Passend Primair Onderwijs regio Leiden • Politieacademie • Stichting Jong Leren

Logistiek

Amsterdam Airport Schiphol • Dutch Space • Havenbedrijf Rotterdam • LeasePlan Nederland • Nederlandse Spoorwegen • NS Stations • Prorail • Schiphol Group • Transport en Logistiek Nederland

Energie / water / duurzaamheid

Alliander • Dunea • Essent • Irado • NederlandSchoon • Vattenfall

Goede doelen

Cordaid • Fietsmaatjes • Goodwillcentra Amsterdam • Humanitas • KWF Kankerbestrijding • Leger des Heils • Nationaal Ouderenfonds • Natuurmonumenten • Terre des Hommes • VUmc fonds

Finance

AEGON • ABN Amro • ASN bank • Ernst & Young • Interpolis • KPMG • Nationale Nederlanden • Ohra • Rabobank • Sociale Verzekeringsbank • Staalbankiers • Zorg & Zekerheid

Overig

Maters en Hermsen - opdrachtgevers Dela (Voor elkaar) en Nederland Logistiek

ArboUnie • Bloemenbureau Holland • Dela • Fluor • Holland Casino • Kendrion • KPN • Mediahuis Nederland • Mexx • NTR • PinkRoccade • Postnl • Pfizer • Randstad • Teijin • Vereniging Eigen Huis • Vreugdenhil Dairy Foods

Start typing and press Enter to search