Opdrachtgevers

Centrale (semi) Overheid

COA • IND • Koninklijke Bibliotheek • Ministerie van Algemene Zaken • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Ministerie van Defensie • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat • Ministerie van Financiën • Ministerie van Infrastructuur en Milieu • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid • Ministerie van Justitie en Veiligheid • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport • Nationale Politie • Nederlands Forensisch Instituut • Onderzoeksraad voor Veiligheid • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur • Raad voor de Rechtspraak • Rijkswaterstaat

Decentrale (semi) Overheid

A + O Fonds Gemeenten • Gemeente Alphen aan den Rijn • Gemeente Amersfoort • Gemeente Amsterdam • Gemeente Apeldoorn • Gemeente Coventry • Gemeente Eindhoven • Gemeente Enschede • Gemeente Groningen • Gemeente Leiden • Gemeente Lissabon • Gemeente Rotterdam • Gemeente Utrecht • Gemeente Zwolle • Interprovinciaal Overleg • Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden • Provincie Noord-Brabant • Provincie Zuid-Holland • Veiligheidsregio Fryslan • Veiligheidsregio Kennemerland • Vereniging van Nederlandse Gemeenten • VNG Congressen

Zorg en Welzijn

Albert Schweitzer Ziekenhuis • Alrijne Ziekenhuis • Federatie Medisch Specialisten • Gemiva SVG-groep • Ipse de Bruggen • Isala Klinieken • Leger des Heils • Jeugdbescherming & Reclassering • Leids Universitair Medisch Centrum • Leyden Academy on Vitality and Aging • Nederlands Jeugdinstituut • Nederlandse Transplantatiestichting • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie • Raad voor de Kinderbescherming • Spaarne Gasthuis • Vereniging van Verpleegkundigen Nederland • VUmc • ZonMw

Wetenschap

Deltares • Esomar • Maritime Research Institute Netherlands • Radboud Universiteit • Sociaal Cultureel Planbureau • Unesco • Delft Institute for Water Education • Technische Universiteit Delft • Technische Universiteit Eindhoven • TO₂-federatie • Universiteit Leiden • Universidade de Lisboa • VUmc instituut voor onderwijs en opleiden • Wageningen University & Research • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Onderwijs

Deltion • Hogeschool Leiden • Hogeschool Windesheim • Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie • NOVA College • Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland • Passend Primair Onderwijs regio Leiden • Politieacademie • Stichting Jong Leren

Logistiek

Amsterdam Airport Schiphol • Havenbedrijf Rotterdam • LeasePlan Nederland • Nederlandse Spoorwegen • NS Stations • Prorail • Schiphol Group • Transport en Logistiek Nederland

Energie / water / duurzaamheid

Alliander • Dunea • Essent • Irado • NederlandSchoon • Vattenfall

Goede doelen

Cordaid • Goodwillcentra Amsterdam • Humanitas • KWF Kankerbestrijding • Leger des Heils • Nationaal Ouderenfonds • Natuurmonumenten • Terre des Hommes • VUmc fonds

Finance

AEGON • ABN Amro • ASN bank • Ernst & Young • Interpolis • KPMG • Nationale Nederlanden • Ohra • Rabobank • Sociale Verzekeringsbank • Staalbankiers • Zorg & Zekerheid

Overig

ArboUnie • Bloemenbureau Holland • Dela • Dutch Space • Fluor • Holland Casino • Kendrion • KPN • Mediahuis Nederland • Mexx • NTR • PinkRoccade • Postnl • Pfizer • Randstad • Teijin • Vreugdenhil • Dairy Foods

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend