Interview voorbereiden: zo overtuig je mensen om mee te werken

Je zult het vast wel eens meegemaakt hebben bij het voorbereiden van een interview: niet iedereen staat te popelen om geïnterviewd te worden voor een personeelsblad of corporate magazine.

Zeker in tijden waar woorden online met je aan de haal kunnen gaan, zijn mensen extra voorzichtig met wat ze willen delen. Maar ook bescheidenheid kan in de weg zitten, of een lastig, gevoelig onderwerp, of de heersende bedrijfscultuur.
Je kunt op zoek gaan naar een andere, meer bereidwillige interviewkandidaat of een ander onderwerp. Maar soms is het onderwerp essentieel en is die persoon de beste of enige kandidaat.

Hoe trek je een weifelende kandidaat dan toch over de streep, hoe kun je hem of haar bewegen toch mee te werken? Deze tips kunnen helpen.

1. Bereid je interviewverzoek goed voor

Bij de voorbereiding van het interview komt veel kijken. Wat is precies je vraag, wat verwacht je van de geïnterviewde, hoeveel tijd kost het interview, wat is het doel van het artikel en hoe werkt de afstemmingsronde? Zegt de kandidaat zijn medewerking toe, leg dan de afspraken kort vast in het bevestigingsmailtje, bij wijze van sociaal contract. Deze gedegen aanpak maakt een professionele indruk, vergroot het gevoel van veiligheid en wekt vertrouwen.

2. Laat de geïnterviewde meebeslissen over de wijze van interviewen

Is het een live-afspraak (face-to-face) of liever online, via Teams bijvoorbeeld of telefonisch? Of eventueel per e-mail? Iedere vorm heeft zo zijn eigen voordelen, maar veel mensen hebben ook voorkeur. Het kan drempelverlagend werken daarmee rekening te houden.

Ga serieus op bezwaren in. Laat merken dat je écht luistert en wees empathisch. Denk mee hoe je deze bezwaren tegemoet zou kunnen komen. Helpt het om vooraf de vragen toe te sturen? Helpt het als een collega of leidinggevende mag aansluiten, dan wel meelezen? Benadruk nogmaals (zie ook 1) dat de kandidaat zelf mag meelezen/meekijken met het resultaat en dat er ruimte is voor correcties en aanvullingen.

3. Toch bezwaren? Wuif deze niet weg

Toch bezwaren? Wuif deze niet weg, maar ga er serieus op in. Laat merken dat je écht luistert en wees empathisch. Denk mee hoe je deze bezwaren tegemoet zou kunnen komen. Helpt het om vooraf de vragen toe te sturen? Helpt het als een collega of leidinggevende mag aansluiten, dan wel meelezen? Benadruk nogmaals (zie ook 1) dat de kandidaat zelf mag meelezen/meekijken met het resultaat en dat er ruimte is voor correcties en aanvullingen.

Zorg voor een ontspannen sfeer en geef kandidaten de ruimte bij een interview
Zorg voor een ontspannen sfeer en geef kandidaten de ruimte.

4. Houd deze professionele en empathische aanpak vast tijdens het interview

Zorg voor een goede, ontspannen sfeer en dat je op tijd bent. Wees vriendelijk en stel de geïnterviewde op zijn gemak. Introduceer jezelf en leg nogmaals (zie punt 1) uit wat de bedoeling is. Geef de kandidaat de ruimte, laat hem uitpraten en neem het gesprek niet over. Maak duidelijk dat iemand ook off the record kan praten en dat dat dan niet in het interview terecht komt. Dit vergroot het gevoel van veiligheid en wie weet denkt de kandidaat er na afloop anders over en mag de informatie toch gebruikt worden.

5. Houd je aan eerder gemaakte afspraken en rond het proces zorgvuldig af

Dank de kandidaat voor zijn/haar medewerking en biedt aan het artikel/blad/video-interview later na te sturen, als dit niet sowieso al gebeurt. Mocht je de content via een ander dan het afgesproken kanaal willen delen, vraag dan vooraf toestemming aan de geïnterviewde.

6. Bied nazorg

Zeker wanneer het een gevoelig interview betreft, is nazorg belangrijk. Vraag of de kandidaat het interview in goede orde heeft ontvangen en of er nog reacties zijn geweest. Dat laatste kan zomaar aanleiding zijn het onderwerp nog eens op de agenda te zetten.

deze interviewtips helpen je bij de voorbereiding van het interview

Interviewkandidaat gevonden maar geen tijd om het interview te doen? Wij van Maters en Hermsen kunnen je werk uit handen nemen.

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend