test
Caroline Togni Fred Hermsen Charlotte van Egmond Karin Goedhart Rody van der Pols Stephan van den Burg Heino van Benthum Kaisa Pohjola Bart de Haan Stan van Herpen

Caroline Togni

team

Naam
Caroline Togni

Functie
Contentmanager, projectleider, communicatieadviseur, trainer

Opleiding
Academie voor Journalistiek, Tilburg; Hogeschool Utrecht/reportageschrijven Gerard van Westerloo

Relevante ervaring
Projectleiding donateursmagazine Kans/Leger des Heils; bladmanagement relatiemagazine Goedgeld/ASN Bank; bladmanagement ledenblad Puur Natuur/Natuurmonumenten

Specialiteit(en)
Bladmanagement vanuit grote betrokkenheid, interviewen, schrijven

Klanten
Leger des Heils, Natuurmonumenten, ASN Bank, Amsterdam UMC, ministerie van Justitie en Veiligheid (directie Strafrechtketen)

Eerder werk
(en trots op!) De mooiste menselijke verhalen in donateursmagazine Kans (Leger des Heils); laten zien hoe politiek een rol kan spelen in ledenblad Puur Natuur van Natuurmonumenten (en de Volkskrant dit ook opmerkt); de leukste conferentie over wat democratie betekent voor de gemiddelde inwoner van ons land, de Burgerconferentie in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Fred Hermsen

team

Naam
Fred Hermsen

Functie
Directeur/conceptontwikkelaar/eindredacteur/journalist/opleider

Opleiding
Universiteit Leiden, Geschiedenis

Relevante ervaring
Concept en redactie Duurzaamheidsjaarverslagen Nuon, conceptontwikkeling intern magazine Essent (Essenties), conceptontwikkeling personeelsmagazine E.ON, workshops redactioneel schrijven Delta

Specialiteit(en)
Tot in detail uitpluizen hoe de bedrijfsjournalistieke methode werkt, en dat toepassen.

Klanten
Diverse, waaronder Federatie Medisch Specialist en (eindredactie magazine Medisch Specialist), ministerie van Binnenlandse Zaken (festivalprogrammering in samenwerking met VNG Connect), Alumnibureau Universiteit Leiden (grote interviews voor Leidraad, alumnimagazine)

Eerder werk

https://demedischspecialist.nl/magazine/magazine-medisch-specialist-maart-2021
https://www.dorpenfestival.nl/home
https://www.cordaid.org/nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/Zin-geven-1-2018.pdf
https://media.deltares.nl/deltalife/11/nl/7/index.html#zoom=z
https://issuu.com/universiteit-leiden/docs/leidraad_8_2016

Charlotte van Egmond

team

Naam
Charlotte van Egmond

Functie
Mediamaker, eindredacteur

Opleiding
Communicatiewetenschap en Journalistiek, Vrije Universiteit Amsterdam

Relevante ervaring
Voor het succesvolle jongerenmerk BEAM van de Evangelische Omroep was ik als eindredacteur verantwoordelijk voor de content planning, aansturing van redactie en freelancers, organisatie van BEAM Magazine (oplage 48.000). Als freelancer maakte ik de afgelopen jaren verhalen in de vorm van interviews, reportages, podcasts, video’s en fotografie.

Specialiteit(en)
Artikelen schrijven (reportages, interviews, achtergrondartikelen), eindredactie, korte (social media) video’s, podcasts maken

Klanten
Royal Lemkes, Tearfund, Evangelische Omroep, NPO Radio 1, Compassion. Sinds kort ben ik in dienst bij Maters & Hermsen en ik werkte al aan lopende projecten bij het Leger des Heils, Natuurmonumenten, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Strafrechtketen.nl, Dag van de Stad, 100 Bruggenloop Leiden

Eerder werk
Conceptontwikkelaar en coördinator online bij de podcast Goed Werk (een podcast over zin in je werk met Arie Boomsma vanuit NPO Radio1 / EO en op Linkedin, wat later ‘Geld of je leven’ is gaan heten).

Verhalen voor vrouwenplatform Eva, rouwplatform Ik mis je, jongerenplatform BEAM Charlotte van Egmond - EO.

EO Podcastserie (+ social media video’s) over werken bij Royal Lemkes + special over duurzame verpakkingen. Rol: presentator, opname, montage.
https://royallemkes.nl/inspiratie/contentvorm/podcast

Documentaire voor NPO 3LAB: God, seks en Trouwringen. Rol: bedenker en presentator.
Seks, God & Trouwringen - YouTube

En verder:
Charlotte van Egmond – Verhalen in woord, beeld en geluid (wordpress.com)

Karin Goedhart

team

Naam
Karin Goedhart

Functie
Artdirector

Opleiding
School voor Journalistiek, Utrecht, afstudeerrichting redactionele vormgeving Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, grafisch ontwerp

Relevante ervaring
Het Financieele Dagblad, redactioneel vormgever van FD Outlook (2009-2013), Redactiepartners Mediagroep, vormgever en ontwerper (2009-2013), AD Nieuwsmedia, artdirector (2013-2017)

Specialiteit(en)
Overzicht houden, inhoudelijk meedenken en de finishing touch.

Klanten
Rotterdams Philharmonisch Orkest, kwartaalblad Intrada Galerie Weisbard, van Hugo Borst in Rotterdam, affiches en ander grafisch werk voor Maters en Hermsen, artdirection

Eerder werk
https://www.studiogoedhart.nl/intrada
https://www.studiogoedhart.nl/boekelfstedentocht
https://www.studiogoedhart.nl/cbr

Rody van der Pols

team

Naam
Rody van der Pols

Functie
journalist/mediamaker

Opleiding
Nederlandse Taal en Letterkunde (Universiteit Leiden)

Relevante ervaring
Als mediamaker gewerkt aan talloze personeelsbladen, o.a. het magazine van Alliander (Aan).

Specialiteit(en)
Videoconcepten maken, filmen, regisseren en editen

Klanten
Havenbedrijf Rotterdam, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Financiën, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, KPMG, Alliander, Sociale Verzekeringsbank, Deltares, ASN Bank, Nova College

Eerder werk
Is te vinden in dit videoportfolio

Stephan van den Burg

team

Naam
Stephan van den Burg

Functie
Artdirector

Opleiding
School voor Journalistiek, Utrecht. Geschiedenis (Universiteit Leiden). Beeldende Kunst (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag)

Relevante ervaring
Als artdirector werkte ik onder andere aan personeelsmagazine AAN van Alliander en het magazine Essenties van Essent.

Specialiteit(en)
Door mijn opleiding kan ik schrijvende journalistiek/eindredactie en vormgeving/artdirection in mijn werk vloeiend combineren. Als creatief redactioneel vormgever probeer ik - ook vanuit mijn speciale interesse in fotografie en beeld - altijd tot originele en spannende invalshoeken te komen.

Klanten
Alliander, Essent, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Universiteit Leiden, Nationale Politie, Deltares, Vereniging Eigen Huis

Eerder werk
Enkele voorbeelden zijn hier te vinden.

Heino van Benthum

team

Naam
Heino van Benthum

Functie
Coördinator Team Communicatie en Journalistiek, communicatieadviseur, eindredacteur, journalist/mediamaker en docent

Opleiding
Geschiedenis, Universiteit Leiden

Relevante ervaring
Conceptontwikkelaar, communicatieadviseur en projectleider mediaproducties, onder meer bij de Havenkrant (Havenbedrijf), personeelsblad 24/7 (Nationale Politie), Overal, (IenW), CBR magazine (CBR) en kenniscollectief warmtesystemen Warming UP, en bij evenementen en campagnes als #MijnStemTelt (jongerenparticipatie in gemeenten) en de Dag van de Lokale Democratie (VNG/BZK). Maakt graag zelf mooie verhalen over wat mensen drijft en hoe techniek ingrijpt in onze samenleving, zoals bij Overal en TO2MORROW (TO2-federatie)

Specialiteit(en)
Conceptontwikkeling, contentstrategie en communicatieadvies, projectleiding en eindredactie, conceptontwikkeling en programmering evenementen, coaching, doceren en trainingen geven

Klanten
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Nationale Politie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, T02-federatie (samenwerking onderzoeksinstituten Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR), Warming UP, collectief voor het programma Warming UP (o.m. Deltares, KWR en TNO)

Eerder werk

Overal, personeelsblad van het ministerie van IenW, ontwikkeling bladconcept, projectleiding en eindredactie

CBR-magazine, personeelsblad van het CBR, ontwikkeling bladconcept en advisering eindredactie

Nationale Politie, ontwikkeling visie en concept interne middelenmix en opzet newsroom, 24/7, personeelsblad van de Nationale Politie, ontwikkeling bladconcept, projectleiding en eindredactie

Havenkrant, publiekskrant Havenbedrijf Rotterdam, ontwikkeling concept, projectleiding en eindredactie

TO2MORROW 2021, magazine van de TO2-federatie, redactie, artikel ‘Met militaire precisie de ruimte in’

#MijnStemTelt, campagne en opzet community of practice voor gemeenten (concept, advies, design, bijeenkomsten, online talkshow, social media en video) voor gemeenten i.o.v. de VNG en het ministerie van BZK

Kaisa Pohjola

team

Naam
Kaisa Pohjola, van oorsprong Fins

Functie
Artdirector

Opleiding
Design Academy Eindhoven

Relevante ervaring
In elf jaar Maters en Hermsen deed ik veel ervaring op met onder andere het bedenken van stapels mooie bladen, elk blad met zijn eigen identiteit en werkwijze. Naast het maken van bladen geef ik vorm aan evenementen, zoals de Dag van de Stad, het Dorpenfestival en het Festival van het Bestuur. Daar komen vooral mijn vaardigheden als huisstijl- en logo-ontwerper van pas.

Specialiteit(en)
Creatieve vormgeving, magazineontwerp, redactionele illustratie, beeldredactie, creatie grafische identiteiten

Klanten
Onder andere NS, Humanitas, VNG Connect, Federatie Medisch Specialisten, Leger des Heils, Spaarne Gasthuis, Cordaid Nederland

Bart de Haan

team

Naam
Bart de Haan

Functie
Mediamaker, eindredacteur

Opleiding
School voor Journalistiek

Relevante ervaring
Voor Alliander was ik tien jaar lang nauw betrokken bij het blad AAN. Ik maakte het bladconcept, begeleidde de redactie, was eindredacteur en produceerde tientallen artikelen en bijzondere producties voor dit personeelsmagazine.

Specialiteit(en)
Artikelen schrijven (reportages, interviews, achtergrondartikelen), redactionele begeleiding, frisse invalshoeken en genres verzinnen, eindredactie, korte films maken

Klanten
Alliander, ASN Bank, Deltion, Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Defensie, Gemeente Deve nter, Gemeente Raalte, LEADER, Leger des Heils, Nederlandse Vereniging van Raadsleden, OZO Verbindzorg, Nationale Politie, Platform Techniek Salland, Reclassering Verslavingszorg, Rijnstate, UAF, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Eerder werk
Recent werk en mijn portfolio kun je hier online vinden

Stan van Herpen

team

Naam
Stan van Herpen

Functie
Journalist/podcastmaker/eindredacteur

Opleiding
Academie voor Journalistiek, Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Relevante ervaring
Werkte 15 jaar bij Maters & Hermsen, o.a. als eindredacteur en manager van vestiging Den Bosch. Was verantwoordelijk voor de (prijswinnende) concepten van bladen van Interpolis (Helder), Essent en het Leger des Heils (Kans). Thans o.a. freelance-journalist, podcastmaker en docent schrijven aan creatieve academie SintLucas in Eindhoven.

Specialiteit(en)
Tijdschrift-concepten, artikelen, creatieve invalshoeken voor beeld en artikelen, podcasts

Klanten
o.a. Interpolis, Essent, Nedtrain, Leger des Heils

Eerder werk
podcasts:
https://soundcloud.com/slikwatershed/hallo-dood
www.radiokras.nl