8

Kijk niet naar het tabletgebruik van je kind, maar naar het papiergebruik van je ouders

Jeroen Maters

Dat we aandacht besteden aan het mediagebruik van de toekomst is terecht. Maar we vergeten te snel dat de gemiddelde leeftijd van medewerkers niet daalt, maar stijgt. Moeten we dan wel alles aanpassen aan het mediagebruik van de jeugd? Jeroen vindt van niet. 

‘We moeten ons voorbereiden op een nieuwe generatie. Een generatie die is opgegroeid met beeldschermen, met tablet en mobiele telefoon, voor wie papier niet dezelfde waarde heeft als voor onze generatie. Neem mijn kind: die is twee en verslááfd aan de tablet.'

We worden niet jonger, maar ouder
Hoe vaak je dat wel niet hoort in communicatieland tegenwoordig. Terecht natuurlijk: de doelgroep van straks is niet die van nu. Ze zullen media op een hele andere manier gebruiken dan wij. Alleen: straks is voorlopig nog vooral heel erg straks. In de tussentijd hebben we nog te maken met een bevolking die juist óuder wordt. De levensverwachting is spectaculair toegenomen, en dat zal voorlopig zo blijven. Elke week krijgen we er een weekeinde bij.

Gemiddelde leeftijd bij bedrijven neemt per vier jaar met één jaar toe
Binnen bedrijven is dat niet anders. De gemiddelde leeftijd van een werknemer was in 1990 nog 36,2 jaar, in 2012 al 41,4 jaar. Op dit moment neemt de gemiddelde leeftijd in een bedrijf per vier jaar met één jaar toe. De grijze uitstroom vertraagt door de toenemende grijze druk en als gevolg daarvan de nieuwe pensioengerechtigde leeftijd van 67. De groene instroom stokt door minder groene druk, crisis en langer doorleren. Zeker tot 2040 is de babyboomgeneratie  veruit de grootste. Die is níet uitsluitend opgegroeid met de nieuwste devices. Deze groep zal nieuwe technologie waarschijnlijk lange tijd blijven combineren met lineair televisie kijken, papieren kranten, tijdschriften en boeken lezen, radio luisteren.

Kijk niet naar je kinderen, maar naar je ouders en naar jezelf
Te vaak zie je communicatiemensen besluiten rücksichtlos van papier naar online over te stappen met een aanstormende jonge generatie voor ogen. ‘Zo, wíj zijn voorbereid op de toekomst!’ Voorlopig werkt het beter om je ouders voor ogen te houden. Of jezelf: jij wordt als het een beetje meezit al een kleine tien jaar ouder dan je ouders. Dát is de toekomst.

De gemiddelde mens krijgt niet minder, maar meer tijd
Zou het niet een idee zijn om ons ook, en misschien wel vooral, op die steeds groter wordende groep ouderen te richten? En dan niet alleen met je keuze voor type medium (papier, online), maar door je hele communicatiebeleid daarop in te stellen? Op een steeds uitdijende groep mensen die juist een stapje langzamer gaat, die gemiddeld genomen vanaf hun vijftigste juist méér tijd krijgt om te lezen en in toenemende mate tijd heeft en zin krijgt om te participeren: kennis delen, mening geven, coachen. Om maar iets te noemen. Daar liggen tal van kansen!

Verdiep je in hoe doelgroepen zich écht ontwikkelen en combineer slim
Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp verzuchtte ooit dat zijn jonge studenten nooit wilden kiezen voor zijn vak. Jonge mensen willen jonge mensen helpen. 'De meeste mensen vinden het leuker om babybillen te wassen, dan de billen van oudere mensen', schrijft hij in zijn bestseller Oud worden zonder het te zijn. Gelukkig ziet hij nu een kentering: het thema  vitaal oud worden is opeens hip. Ik hoop van harte dat we ook in ons vakgebied gaan kijken naar hoe de doelgroepen van onze media zich wérkelijk zullen ontwikkelen, om vervolgens tot slimme combinaties van nieuwe én ‘oude’ media te komen.

Ook jongeren lezen trouwens veel meer papier dan je denkt
PS Ook vaak gehoord: jongeren lezen de papieren krant niet meer, dus moeten we online met onze communicatie.  A. Jongeren zijn voorlopig dus in de minderheid en zullen dat tot 2040 blijven (zie boven). B. Jongeren lazen de papieren krant vroeger óók al niet. C. Jongeren lezen de papieren krant misschien  juist wel meer dan ooit te voren, met al die Spitsen en Metro’s in de trein. Bijna twee miljoen lezers per dag, per krant! Alleen: die kranten zijn gratis, komen dus niet voor in de kwartaalcijfers van Het Oplage Instituut (HOI) en daardoor líjkt het gebruik af te nemen. 

opinie
Contactformulier

Meer weten of verder praten met Jeroen?

Maters & Hermsen
Herengracht 48
2312 LE  Leiden
Telefoon: 071-513 34 30
E-mail: info@matershermsen.nl