14

Communicatie is niet geslaagd omdat je je zin hebt gekregen

Jeroen Maters

Het invoeren van betaald parkeren in zijn eigen wijk zet Jeroen Maters aan het denken. Wanneer is communicatie eigenlijk goed? Als je genoeg mensen bereikt hebt en je je zin hebt gekregen? Of als je in een dialoog of debat het beste in elkaar naar boven hebt gehaald?

Een stevige woordenwisseling in een commissievergadering op het Leidse stadhuis laatst. Een CDA-raadslid verweet de wethouder slecht te communiceren met de inwoners over de invoering van betaald parkeren in de wijken rondom het stadscentrum. Te weinig mensen wisten ervan en nu was het bijna te laat om nog iets tegen het plan in te brengen.

Hoe kun je gespitst zijn op de oplossing van een probleem dat er niet is?

De wethouder zelf vond juist dat de gemeente prima had gecommuniceerd. De mensen hadden een brief gekregen en er waren vier goed bezochte inspraakavonden geweest. De discussie hield nog een tijdje aan. Wat opviel was dat beide partijen een wisselend beeld hadden over wat goede communicatie is. Dat vond ik een interessante vraag: wanneer is communicatie geslaagd? Ik moet bekennen dat ik de plannen voor het invoeren van betaald parkeren in mijn wijk helemaal had gemist. Ik had de bewuste brief niet gekregen. Maar dan nog had ik het kunnen lezen in het collegeakkoord, op de website van de gemeente, in een mail van de buurtvereniging en vast nog op wat andere plaatsen. Ik denk dat het komt omdat ik het totaal niet zag aankomen: sinds de invoering van een blauwe zone in de aanpalende wijk is er in ons deel van de stad geen parkeerprobleem meer. Hoe kun je gespitst zijn op een oplossing voor een probleem dat er niet is?

Het heeft geen zin om ertegenin te gaan

De dagen na de commissievergadering  vroeg ik buurtgenoten of zij wisten van het betaald parkeren. De meesten wel. Zij hadden de brief wel gekregen, of het gehoord van de buurman. Het bereik van de gemeentelijke communicatie bleek toch vooral een individueel probleem van mij. Daarna vroeg ik: 'Weet je waarom de gemeente dit wil en ben je het ermee eens?' Een enkeling reageerde met: 'De gemeente zal er wel goed over hebben nagedacht en 50 euro per jaar is nog op te hoesten.' Voor de meesten hoefde het niet – men was tevreden met de huidige situatie. Waarom de gemeente betaald parkeren wilde invoeren, kon niemand vertellen. 'De gemeente zal ons geld en dat van de boetes wel nodig hebben' en 'Ze drijven toch altijd hun zin door, het heeft geen zin om ertegenin te gaan', was de teneur van de reacties.

Gemiste kans: we hadden ook een innovatieve, goedkopere oplossing kunnen verzinnen

Is deze communicatie nu geslaagd of niet? Men wist er van, men is het er niet mee eens, maar men berust er in. Dus kunnen ze komen, de vergunningen voor de 350 auto’s in onze buurt, de kraskaarten voor bezoekers, de uitzonderingsregels voor minima, mantelzorgers, elektrische auto’s en deelauto’s, de parkeerborden en betaalpalen, de controleurs, de boetes, de bezwaarschriften, de incasso’s. Operatie geslaagd. Maar tegelijkertijd was de hele operatie voor de meeste wijkbewoners een bevestiging van de kloof die ze ervaren tussen de overheidswerkelijkheid en hun eigen werkelijkheid. Ook jammer: de kans op participatie vanuit bewoners was verkeken. Misschien had die tot innovatieve, minder omslachtige, goedkopere oplossingen kunnen leiden.

Bedrijfsjournalistiek: in oprechte dialoog het beste in elkaar naar boven halen

Communicatie is naar mijn idee niet geslaagd als je je zin hebt gekregen. Maar is pas geslaagd als je in een oprechte dialoog of debat het beste in elkaar naar boven hebt gehaald, samen betere oplossingen hebt gevonden. Of, als je toch geen gezamenlijke oplossing kon vinden, dan toch op zijn minst elkaars gevoelens en standpunten echt hebt begrepen en daar bij voorkeur wederzijds begrip voor hebt kunnen opbrengen. Dat proces hoort vóór de besluitvorming plaats te vinden, niet als het al in het beton van een collegeakkoord is gegoten. Dat is volgens mij de essentie van bedrijfsjournalistiek en wat wij proberen te doen.

opinie
Contactformulier

Meer weten of verder praten met Jeroen?

Maters & Hermsen
Herengracht 48
2312 LE  Leiden
Telefoon: 071-513 34 30
E-mail: info@matershermsen.nl