5

Besteed meer aandacht aan het waarom

Fred Hermsen

In het communicatievak wordt veel aandacht besteed aan het wat en weinig aan het waarom. Dat zou andersom moeten zijn, vindt Fred. Maar hij weet dat je zulke dingen makkelijk weer vergeet. Wat dan helpt? Een scheurkalender op het toilet.

Wakker worden doe ik op de wc. Soms met een schok. Dat heeft niets te maken met een onregelmatige stoelgang, alles met de uitdagende coachingskalender van Marijke Lingsma recht voor m’n neus. De dagen spreken me streng toe. Zelfs de ‘laat het los’-adviezen geven me het gevoel dat ik weer iets moet van Marijke.

‘Veel verandertrajecten mislukken omdat er te veel wordt gepusht'
De uitdaging van Marijke is dat ze soms kort door de bocht gaat met haar adviezen. Maar er zit altijd wel een idee achter dat me even bezighoudt. Deze dag ontstijg ik bijna juichend de bril, haar advies is zo ontzettend waar voor het communicatievak. Ik lees: ‘Het onzichtbare deel van een ijsberg doet onzichtbare schepen zinken.’ Ik scheur het blaadje een dag te vroeg af. ‘Hier moet ik iets mee’, denk ik, als ik de achterzijde heb gelezen, waar ze het heeft over ‘de W van het Wat en Waarom’. Ze schrijft:  ‘Veel verandertrajecten mislukken omdat er te veel wordt gepusht en geforceerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het wat, zoals het invoeren van nieuwe procedures en nieuw gedrag: zo moet het en niet anders. Een verandering gaat veel sneller en soepeler als je je niet richt op het wat, het zichtbare gedrag, maar op het waarom: op onderliggende opvattingen en de essentiële drijfveren en de identiteit van een organisatie of van een afdeling: waar staan we voor en waarom?’ Als je het waarom eenmaal deelt, is haar uitgangspunt, volgen de bijbehorende opvattingen vanzelf.

Heb het over het waarom, juist als nog niet alles is afgetimmerd
Of dat proces zo causaal verloopt in alle typen organisaties weet ik na twintig jaar bedrijfsjournalistiek nog steeds niet zeker. Je hebt als management wel met iets meer factoren te maken voordat mensen ‘omgaan’. Maar met één ding ben ik het roerend eens: geef in je communicatie meer aandacht aan het waarom dan aan het wat. Het is een opvatting die naadloos aansluit bij onze vorm van bedrijfsjournalistiek. Het waarom verplicht iedereen in organisaties om scherp op zichzelf en anderen te blijven en biedt ondertussen ook de ruimte om zélf over oplossingen na te denken. Voor de mediamakers en opdrachtgevers vergt de waarom-vraag ook lef en het vermogen om al te communiceren voordat beleid helemaal is uitgekristalliseerd en afgetimmerd. Een open dialoog over kwetsbare zaken aangaan. En dat moet maar net passen bij de organisatiecultuur. Niet eenvoudig dus, maar als ik even later Sheryl Crow op de radio hoor zingen ‘No one said it would be easy’, weet ik het zeker: die Marijke is niet van de pot gerukt.

opinie
Contactformulier

Meer weten of verder praten met Fred?

Maters & Hermsen
Herengracht 48
2312 LE  Leiden
Telefoon 071-513 34 30
E-mail info@matershermsen.nl