Ook klant worden bij Maters & Hermsen? Neem contact op.

Wij werk(t)en onder anderen voor de volgende opdrachtgevers:

Accountancy en advies
Effectory
EY
KPMG
KZA Adviseurs
MKB Adviseurs

Banken
ABN Amro
ASN Bank
Rabobank
Staalbankiers

Cultuur
Eindhoven Culturele Hoofdstad
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Koninklijke Bibliotheek
Leiden International Film Festival
Stichting Vrienden van het Singelpark

Energie en water
Alliander
Dunea
Delta
Deltares
ECT
E.ON
Essent
IHE Delft
MWH
NUON
UNESCO

ICT en communicatie
KPN
PinkRoccade (Getronics)

Industrie
DSM
Dutch Space
Meneba
Teijin Aramid
Vereniging FME/CWM
Vereniging Nederlandse Chemische Industrie

Maatschappelijke organisaties
AMC/Pink Ribbon
Cordaid
Humanitas
KWF Kankerbestrijding
Leger des Heils
MVO Nederland
Natuurmonumenten
NCDO

Media
HDC Media
PCM Uitgevers

Onderwijs en onderzoek
Deltion
HBO Raad
Hogeschool Leiden
Hogeschool Windesheim
Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie
NOVA College
Passend Primair Onderwijs regio Leiden
ROC Amsterdam
Stenden Hogeschool
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Leiden

(Semi)overheid
Expertisecentrum Veilige Publieke Taak
Gemeente Almere
Gemeente Amersfoort
Gemeente Den Haag
Gemeente Enschede
Gemeente Groningen
Gemeente Leiden
Gemeente Rotterdam
Gemeente Zwolle
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Justitie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Nationale Politie
Nederlands Forensisch Instituut
Nederlands Jeugd Instituut
Onderzoeksraad voor de Veiligheid
Provincie Overijssel
Provincie Zuid-Holland
Raad voor de Kinderbescherming
Raad voor de Rechtspraak
Rathenau Instituut
Sociale Verzekeringsbank
Tweede Kamer
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Veiligheidsregio Kennemerland

Retail
Amsterdam Airport Schiphol
Hema
Mexx
NS Stations

Transport en logistiek
Havenbedrijf Rotterdam
LeasePlan
NedTrain
NS
Schiphol Group

Verzekeringen
Achmea
Aegon
Zorg & Zekerheid

Wonen
De Alliantie
HaagWonen
Vestia

Zorg
Albert Schweitzer Ziekenhuis
AMC
Centrale Indicatiestelling Zorg
Gemiva SVG-groep
Isala Klinieken
Leids Universitair Medisch Centrum
Leyden Academy on Vitality and Aging
Nederlandse Transplantatie Stichting
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
RISO
Rijnland Zorggroep
Sanquin
Tactus Verslavingszorg
VUmc

Overig
Bloemenbureau Holland
Holland Casino
Pfizer
Randstad